Informacje praktyczne

Usługi księgowo-rachunkowe na terenie Olkusza

Urząd Skarbowy w Olkuszu
ul. Budowlanych 2, 32-300 Olkusz
Nr tel.:
(0-32) 645 02 20
(0-32) 645 02 30
(0-32) 645 02 40
FAX (0-32) 641-38-14

Nr kont: 

pozostałe dochody z tytułu podatków i niepodatkowych należności budżetowych
Rachunek: 84 1010 1270 0029 9022 2700 0000
podatek dochodowy od osób prawnych
Rachunek: 93 1010 1270 0029 9022 2100 0000
podatek od towarów i usług, podatek akcyzowy i podatek od gier
Rachunek: 43 1010 1270 0029 9022 2200 0000
podatek dochodowy od osób fizycznych
Rachunek: 90 1010 1270 0029 9022 2300 0000
 
Strona Ministerstwa Finansów:
http://www.mf.gov.pl/ministerstwo-finansow
Strona Głównego Urzędu Statystycznego:
http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xchg/gus 
Strona Centralnej Ewidencji i Informacji o działalności gospodarczej CEIDG:
https://prod.ceidg.gov.pl/ceidg.cms.engine/ 
Strona na której można potwierdzić nr VAT kontrahenta zagranicznego:
http://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/  
Strona ZUS:
http://www.zus.pl/  
Strona PFRON:
http://www.pfron.org.pl/portal/pl/   
Strona Państwowej Inspekcji Pracy:
http://www.pip.gov.pl/   
Strona Urzędu Pracy w Olkuszu:
http://www.pup-olkusz.pl/    

Usługi księgowo-rachunkowe na terenie Olkusza